Løsning til generator

Til genset, har Emicon System i samarbejde med OE partnere og professionelle designteams, de nødvendige kompetencer til at designe ”Low Back Pressure” emissionsapplikationer til genset på op til 3000kW, som fjerner både sodpartikler med partikelfiltre og/eller reducerer NOx med op til 95 % med SCR systemer. Yderligere reduceres CO og CH til et niveau langt under de gældende normkrav. 

Enhver EmiGen løsning til genset over 5-600 kW håndteres af et professionelt projektteam, der sikrer, at alle nødvendige hensyn tages med i system designet, det være sig høje krav til lavt modtryk, reduktion af alle emissioner, hensyntagen til eventuelle pladsudfordringer, også bygninger, hvor særlige hensyn til varmeudledning og særlige sikrede samlinger anvendes for forebyggelse af emissionsudslip i bygningen.

Særlige opvarmede katalysatorer, som sikrer øjeblikkelig reduktion af emissioner ved periodevise test- og afprøvningsopstarter af nødstrømsanlæg, kan indbygges i Emicon System EmiGen systemer.

Til mindre Gen-set leveres standard EmiFlex systemer, se venligst yderligere informationer Her