Løsning til trucks

EmiFlex og EmiFit er vores nyeste generation af katalysator-, katalytisk coatet- eller additivbaserede partikelfiltersystemer, som er en unik videreudvikling af vore tidligere partikelfiltersystemer.

Emicon Systems nyest udviklede system er Kombi DPF og SCR system, som tilsammen reducerer alle normregulerede emissioner med høj effektivitet.


EmiFlex er en modulær totalløsning som har:
- Fysisk fleksibilitet - optimal tilpasning til ethvert køretøj kompakt løsning.

 


EmiFit er en tilpasset og modulær totalløsning som:
- Er tilpasset til køretøj et specifikt køretøj – med EmiFlex modulære filter og katalysatorsystemer.


EmiFlex og EmiFit kan leveres med:

- Flere aktive og passive regenereringsmetoder, der sikrer stor driftsikkerhed.

- Et partikelfilter fremstillet af silicium karbid, baseret på veldokumenterede og patenterede teknologier, som yder et lavt modtryk og har derfor ingen signifikant indflydelse på brændstofforbruget

- State of the art ECU for overvågning af systemfunktioner, som modtryks- og temperaturovervågning, styring og kontrol additiv- og/eller dieselinjektion.

- En avanceret lyddæmper i rustfast stål, der sikrer en særlig god lyddæmpning og lavt modtryk over for motoren.

- Option, et halvautomatisk additivdoseringsanlæg.

- Option, en additivbeholder med tilstrækkelig kapacitet, som ofte kun skal efterfyldes i forbindelse med almindelig serviceeftersyn af køretøjet.

- Option, en katalysator eller et katalytisk coated partikelfilter, som optimerer partikelfilterets regenereringsevne, samtidig med at der opnås en stor reduktion af CO (kulilte) og HC (uforbrændt dieselolie). 

- Option, til fjernkontrol af partikelfilter systemet, kan systemet modulært udbygges med et GSM/GPRS/GPS system, hvori der også forligger mulighed for anvendelse af flådestyringsværktøjer.


EmiFlex, der erstatter den eksisterende lyddæmper, giver minimum samme lyddæmpning, og fjerner mere end 99 % af de skadelige sodpartikler fra dieseludstødningen - også de mest sundhedsskadelige ultrafine partikler. Alt efter regenererings strategi kan CO og HC reduceres helt op til 99%.


Til reduktion af NOx kan AdBlue baserede EmiFlex systemer udbygges modulært med et SCR Flex system, som kan reducere op til 95 % NOx.


Da EmiFlex desuden virker effektivt år efter år, selv på motorer med lave udstødningstemperaturer, hvor andre systemer må give op, uden at skabe andre miljø- eller arbejdsmiljøproblemer, er EmiFlex for alvor et banebrydende partikelfiltersystem - måske endda markedets bedste?