Om Emicon Systems

Emicon Systems ApS er en 100 % danskejet virksomhed. Vi har mere end 20 års erfaring i lydpotte og emissions teknologi og skaber med vores emissionssystemer et stort bidrag til at skabe et harmonisk samspil mellem køretøjer og miljø. Kort sagt kan vi lave et partikelfilter og andre emissionsreducerende løsninger til alle typer af dieselmotorer.

Emicon Systems ' mission er at levere, designe og applikere godkendte partikelfiltersystemer og andre eftermonterede emission systemer, der reelt repræsenterer løsninger til miljøzoner, on-road diesel biler og none-road dieselmotorer, for deres ejere og brugere. Efter denne filosofi vil både miljøet og vores kunder drage fordel af vores teknologier. En reel løsning for miljøet, mener vi, er at fjerne de skadelige sodpartikler, NOx og andre skadelige emissioner, som CO og HC fra diesel udstødningen . Derfor er alle vores partikelfiltersystemer konstrueret og godkendt således, at op til 99 % af sod partikler fjernes uden at forøge udslip af NOx og uden at øge støj forurening.

Udviklingen:

Vores udviklingsafdeling er allerede langt med næste generation af efterbehandlingsudstyr, der ikke bare fjerner partikler, men også reducerer NOX med op til 90 % og sikrer at CO2-emissionen holdes på et neutralt niveau.

Dertil er vore partikelfiltersystemer baseret på filtermonolitter fremstillet af silicium karbid, hvilket giver en exceptionel god holdbarhed (flere af de systemer, vi har fulgt siden montering, har i dag kørt mere end 1.000.000 km). Dette betyder færre serviceeftersyn og værkstedsdage.

Endelig har vi taget hensyn til arbejdsmiljøet i forbindelse med rensning af filteret. Vore fleksible filtre skilles nemt ved spændebåndene, hvorefter filteret i en lukket opbevaringspose sendes til rensning hos Emicon Systems. Selve rensningen foregår under de helt rigtige miljøforhold, hvor sodpartiklerne opsamles og deponeres efter gældende regler.

Det solide og fleksible konstruktionsprincip sikrer en lang levetid og en nem service for vore systemer.
 

Emicon Systems - For en renere verden!

Udstødningen fra en dieselmotor indeholder i ubehandlet stand en række gasser og faste stoffer, der samlet repræsenterer en særdeles usund cocktail for den menneskelige organisme. Det er etableret viden, at de forskellige stoffer i dieseludstødningen kan medføre kræftlidelser, luftvejssygdomme, hjerte-karsygdomme, betændelser, allergier og ændringer i menneskers DNA, og at der kan konstateres overdødelighed i bymiljøer som følge heraf. Derfor er målet med partikelfilter og NOx reducerende systemer er at fjerne så mange sodpartikler, NOx og øvrige gasser fra udstødningen som muligt, inden den slippes ud i den fri luft. Det er naturligvis ønskeligt, at alle partikler fjernes, men særligt vigtigt er det, at partikelfilteret ikke kun fjerner de store partikler, men også er i stand til at fjerne de helt små partikler, som kroppen ikke selv kan skille sig af med, ligesom det er essentielt at fjerne eller reducere NOx.


Miljømæssige udfordringer

Siden bilens opfindelse har det været en udfordring at lave velkørende og velfungerende køretøjer. Senere blev det yderligere en udfordring også at gøre disse køretøjer økonomiske i både anskaffelse og drift. Og i de senere år har udfordringen været at lave miljøvenlige køretøjer, miljøvenlige i forhold til nærmiljøet og miljøvenlige i forhold til det globale klima, samtidig med at køretøjerne er velkørende, velfungerende og økonomiske.
 

Miljøvenligheden måles på flere parametre. I flere årtier har køretøjers udledning af CO2 og NOx været anset som de største miljøproblemer, idet disse gasser, blandt andet, forårsager drivhuseffekt og smog. Der er dog gennem årene blevet udviklet tilfredsstillende løsninger på CO2 og NOx udledningen. Men i de senere år er der kommet en ny udfordring i forhold til nærmiljøet: Sodpartikler og NOx (NO2) fra dieselkøretøjer. Sodpartiklerne, og de stoffer der følger med dem, er yderst farlige og forårsager luftvejssygdomme og kræft, og er således yderst sundhedsskadelige for mennesker og dyr.

Partikelfiltersystemer fra Emicon Systems fjerner de sundhedsskadelige sodpartikler fra dieselmotorers udstødning. Vore partikelfiltre fjerner selv de allermindste og farligste af disse partikler, og giver dermed en udstødningsgas, som er på niveau med de nyeste fabriksmonterede systemer der leveres.
 

Emicon Systems har arbejdet med denne udfordring i adskillige år, og vi er i dag stolte af at kunne levere partikelfiltersystemer og kombinationssystemer partikelfiltre og SCR for NOx reduktion til alle typer af dieselkøretøjer, som effektivt fjerner sodpartiklerne og NOx’en fra dieselkøretøjernes udstødning - vel at mærke uden at gå på kompromis med køretøjernes funktionalitet, driftssikkerhed, driftsøkonomi og udledning af CO2.

Med Emicon Systems overholder du lovkravene, og er samtidig fremtidssikret i forhold til de nuværende og kommende miljøzonekrav. Men ikke mindst bidrager du til en renere verden for os og vore efterkommere. Emicon Systems sætter nemlig en ære i at skabe harmoni mellem køretøjer og miljøet - vi har alle brug for dem begge!