Miljøzoner

For at reducere den sundhedsskadelige effekt af partikelforurening fra dieseldrevne lastbiler og busser vedtog Folketinget den 15. december 2006 en ændring af miljøbeskyttelsesloven, og indførte dermed regler om miljøzoner med partikelfiltre på lastbiler og busser, hvis motoren ikke opfylder kravene om partikeludledning. En miljøzone et afgrænset område, hvor der stilles krav om partikelfiltre på dieseldrevne lastbiler og busser på over 3,5 tons.

Reglerne giver København, Frederiksberg, Århus, Odense og Aalborg kommune en mulighed for at indføre miljøzoner med krav om partikelfiltre på dieseldrevne lastbiler og busser, der vejer over 3,5 ton. Kravene for at køre i miljøzonen indføres trinvis, således:

Århus:

 
  • Århus kommune indfører miljøzone for Euro 3 køretøjer og ældre d. 1. juli 2010

> Læs mere

 

København og Frederiksberg:

  • Fra 1. september 2008 skal der være partikelfilter på alle Euro 2 køretøjer og ældre.
     
  • Fra 1. juli 2010 skal der være partikelfilter på alle Euro 3 køretøjer og ældre.

> Læs mere her

Aalborg:

  • Fra 1. februar 2009 skal der være partikelfilter på alle Euro 2 køretøjer og ældre.
     
  • Fra 1. juli 2010 skal der være partikelfilter på alle Euro 3 køretøjer og ældre.

> Læs mere her

Odense:

  • Odense kommune indfører miljøzone for Euro 3 køretøjer og ældre d. 1. juli 2010.

> Læs mere her