MOVIA FORSØGSPROJEKT

MOVIA Projektet er nu afsluttet.Test afprøvning, forsøg og målinger er foretaget og den officielle rapport afventes.

MOVIA Projekt NOx reduktion

Emicon Systems har nu 3 emissionsopgraderede busser i drift hos 3 forskellige busoperatører i Københavnsområdet:

En Scania Euro4 bus, som med Emicon Systems kombinerede DPF og SCR system har en eminent NOx reduktion.

Klik på diagram for at zoome in

En Scania EEV bus, som med Emicon Systems kombinerede DPF og SCR system, også har en eminent NOx reduktion.

En Volvo DH Euro5 bus, som med Emicon Systems kombinerede DPF og SCR system, har en NOx reduktion der ligger på niveau med det orriginale SCR system.

For alle 3 bussers vedkommende, er de udstyret med et katalytisk coated partikelfilter, som regenerer og filtrerer mere end 99% af sodpartiklerne.

MOVIA projektet går nu ind i fase, hvor alle systemerne skal testes og valideres af Ti, Aarhus, som efterfølgende medfører udstedelse af en "Principgodkendelse for kombineret partikelfilter og SCR". Det betyder, at Emicon System efetrfølgende kan sælge og retrofitte godkendte emissionssystemer for reduktion af NOx, CO og HC samt sodpartikler. Emicon System er, og har været godkendt partikelfilterleverandør i Danmark og andre Europæiske lande gennem de seneste 10 år. 

Indsatsen mod luftforurening

Politikken skriver:

Renere busser skal afværge sagsanlæg

Miljøminister Kirsten Brosbøl fremlægger længe ventet plan for indsatsen mod luftforurening.

Det kan snart blive mindre nødvendigt at holde vejret, når en bybus pruster forbi dig i København.

Et flertal i Folketinget har med en luftforureningspakke afsat 149 millioner kroner under overskriften ’Ren luft til danskerne’ – og det kommer københavnerne til gode.

MOVIA Projekt update 25. maj 2014

Den første testkørsel:

Emicon Systems har leveret den første opdaterede bus, med  Emicon kombi partikelfilter og SRC katalysator system til NettBuss.

Systemet har under testkørsel vist rigtig gode reduktionsresultater:

Finjustering og kalibrering i forhold til bussens aktuelle rute 5A, foretages løbende over de kommende uger. Testsystemerene skal køre 1 år eller indtil udgangen af maj 2015. 

Fremvisning for  UITP Bus Commitee:

NettBuss Volvo DH12 Euro4-5 blev fremvist d. 23. maj om formiddagen hos MOVIA. Movia var vært for besøgende fra UITP´s Bus Commitee. Teknisk ansvarlige fra forskellige Europæiske Trafikselskaber.

 

Læs mere om UITP her:

Læs Pressemeddelelse fra Movia her: Link på vej

Næste 2 projekt busser under montage:

De næste 2 busser, Scania DC9 EEV fra busselskabet Anchersen og Scania DC9 Euro4 fra busselskabet Arriva er ved at blive monteret med kombi DPF+SCR systemer og forventes sat i drift i løbet af uge 22 og uge 23 2014.

MOVIA Projekt

Emicon Systems deltager som en ud af 3 leverandører i et større Miljøforbedringsprojekt iværksat af MOVIA og Købehavns Kommune.

Projektet har til formål at afprøve nye teknologier og teorier samt afprøve generelle kendte forbedringsmuligheder for at nedbringe den væsentligste emission NOx og ikke mindst reduktion af sodpartikler fra Euro3 EEV, Euro4 og Euro5 busser.

Emicon Systems har netop startet montagen af et kombineret Partikelfilter og SCR system på den første af i alt 3 busser som vi har fået tildelt i projektet:

Volvo DH 12 Euro5, NettBuss, nuværende originalt SCR system erstattes af et kombineret nyt system, som er sammensat af de absolut nyeste DPF og SCR teknologier.

Scania  DC9 Euro3 EEV, Anchersen, monteres med et kombineret nyt system, som også er sammensat af de absolut nyeste DPF og SCR teknologier. Scania Bussens originale lydpotte demonteres.

Scania DC9 Euro4, Arriva, med et tilsvarende system dog med en lidt ældre generation af partikelfilter for at kunne dokumentere forskellen på den allerede kendte teknologi med den allernyeste filterteknologi.

Se den første pressemeddelelse fra MOVIA her

Power up the Eurovision song contest

Politikken skiver en engelsk artikel om dieselgeneratorer der skal forsyne Melodi Grandprixet med strøm: 

Eurovision contest blackens Copenhagen's green values

"The use of 26 heavy duty diesel guzzling generators is a far cry from the sustainability and environmental label placed on the contest by Visit Copenhagen on its web page, where it boasts that everything about the contest has been thought into environmental friendliness."

Read more - click here

Emissions-beregningsprogram

Emissionsoverblik - Environmental Impact!

Emicon System kan tilbyde adgang, via vores forhandler login til et nyudviklet program EI som står for Environmental Impact eller på dansk Miljø Påvirkning, som kan beregne emissionsbelastningen for et enkelt køretøj eller maskine eller for en hel vognpark. Beregningsprogrammet kan således ud fra nogle gennemsnit betragtninger ud fra effekt, antal køretøjer/maskiner, gennemsnitlig belastning/brug beregne nuværende-, ønskede-, og aktuel opnåeligt emissionsniveau med en af Emicon Systems emissionsreducerende systemer. Ønskes der adgang til EI programmet, fremsende venligst en ansøgning til Emicon Systems via Kontakt formular.

 
Nyhedsbrev - januar 2014

Vores januar-nyhedsbrev er netop udkommet, og har du ikke modtaget det på mail-listen, så kan det downloades ved at klikke her (åbner pdf i nyt vindue).

Emicon på Radio Sydhavsøerne

Tilbage i april blev Peter og Per fra Emicon interviewet til programmet "Morgensamling" på Radio Sydhavsøerne. 

Støtte til miljøteknologi, 10-04-2013

Væksthus Sjælland og CAT Link har skaffet Emicon Systems midler fra Miljøstyrelsens demonstrationsprogram MUDP. 

Pengene skal hjælpe Emicon med at udvikle et aggregat, der fjerner mere end 65 % af de stærkt miljøskadelige NOx-gasser i udstødningen fra især gamle lastbiler.

Sider