Produkter

Emicon System kan levere emissionsløsninger til:

  • Diesel biler der skal køre i Miljø zoner
  • Entreprenør maskiner, gaffeltruck og andre ikke vejkørende maskiner på arbejdspladser inden- som udendørs
  • Særlige simple emissionsløsninger til fjernelse af lugt- og røggener fra mindre have-, park-, og landbrugsmaskiner
  • Løsninger til nødstrømsgeneratorer, med øjblikkelig virkning, ved hjælp af opvarmede katalysatorer
  • Flexibelt produktprogram der modulært kan tilpasses fleste diesel motorer

Emicon System kan reducere alle Euro-norm regulerede emissioner fra vejkørende Van's og lastbiler, samt fra alle Stage norm regulerede emissioner fra ikke vejkørende maskiner.

Sundhedsspørgsmål:

PM (Paticulate Matter) eller sodpartikler på dansk.

Sundhedsoplysninger kan findes på "Det Økologiske Råd's" hjemmeside og på Folkehelseinstituttet.no, Norge 

CO (Carbon Monooxide) Kulilte på dansk:  

Mere information  på sundhed.dk

HC (Hydrocarbon) Kulbrinte eller uforbrændt dieselolie på dansk:

Mere information kan findes på HSE (Engelsk) og på Folkehelseinstituttet.no (Norsk) hvor PAH omtales og illustreres Polynukleære Aromatiske Hydrokarboner (også kaldet Polycykliske Aromatiske Hydrokarboner) 

NOx (Nitrogen oxides) Kvælstofforbindelser på dansk. Vigtigst NO og NO2

Nitrogenmonoxid (NO) eller kvælstofoxid er en giftig forbindelse af kvælstof og ilt, og er ved stuetemperatur og atmosfærisk tryk en farveløs gasart. Molekylet er et såkaldt frit radikal, og er således meget reaktivt og ustabilt: I almindelig luft reagerer det hurtigt med ilten i luften og danner kvælstofdioxid.  

Mere information på EPA United States Environmental Protection Agency om NO2 (engelsk)

Alle ovenstående emissioner kan reduceres med Emicon Systems partikel- og NOx reducerende SCR systemer og dermed bidrage til et sundere Miljø for alle.

Emissionsoverblik - Environmental Impact!

Emicon System kan tilbyde adgang, via vores forhandler login til et nyudviklet program EI som står for Environmental Impact eller på dansk Miljø Påvirkning, som kan beregne emissionsbelastningen for et enkelt køretøj eller maskine eller for en hel vognpark. Beregningsprogrammet kan således ud fra nogle gennemsnit betragtninger ud fra effekt, antal køretøjer/maskiner, gennemsnitlig belastning/brug beregne nuværende-, ønskede-, og aktuel opnåeligt emissionsniveau med en af Emicon Systems emissionsreducerende systemer. Ønskes der adgang til EI programmet, fremsende venligst en ansøgning til Emicon Systems via Kontakt formular.

Uddybende information om Emicon Systems emissionreducerende systemer til brug for EI programmet kan downloades her!